Nova Eurofibra SL neix l’any 2005 com a conseqüència de la fusió de dues empreses: Serra i Llauradó SL, fundada l’any 1949 i Fibra Portell SL, fundada l’any 1955.
La principal activitat d’aquestes dues empreses va ser sempre la fabricació de planxes de fibra vulcanitzada.A Nova Eurofibra SL continuem amb aquesta mateixa activitat de fabricació de PLANXES DE FIBRA VULCANITZADA, que comercialitzem amb la marca EUROFIBRA® i que fabriquem segons un mètode propi.

També hem diversificat la nostra activitat amb la fabricació d’alguns articles de plàstic, concretament MALETINS I PLATS PER A POTS DE CARDA.
FIBRA VULCANITZADA


MALETINSPLATS PER BOTS DE CARDA